فیش من از نگاه آماری

  • 4 خدمت عمومی
  • 10+ شرکت/سازمان
  • 2700+ پرسنل/کارمند

از کجا شروع کنم؟

شما با خرید اشتراک این سامانه، برای مدت‌ زمان دلخواه خود؛ از سرویس‌های موردنیاز کارکنان سازمان خود استفاده می‌نمایید.
برای شروع حساب کاربری مدیریت سازمان/شرکت خود را بسازید و اقدام به خرید خدمات کنید

دریافت نرم افزار

نرم افزار ویژه پرسنل (قابلیت دریافت فیش حقوقی)

 اندروید: دریافت مستقیم